De diepere laag

Onderschat de werking van een wikkel niet:
Een Wikkelcare® wikkelbehandeling kan het zelfhelend vermogen van het lichaam herstellen op een diepere laag, want de werking gaat dieper dan je denkt! In die diepere laag bevindt zich het centrale zenuwstelsel, o.a. in de wervelkolom. In die diepere laag bevinden zich ook meridianen (energiebanen, chakra’s (energiecentra’s), reflexzones (gebieden die corresponderen met organen), marmapunten (energiepunten waar verschillende weefsels samenkomen, bron: Wikipedia) en drukpunten/acupuntuurpunten. Velen bevinden zich in het gebied van de buik, rug, borst en bekkengebied.

Wat doet een wikkel?
Mensen (vooral vrouwen) leven vaak van hoofd tot borst en verder niet; de rest van het lichaam wordt vaak vergeten of genegeerd omdat het niet fijn aanvoelt door verschillende vormen van trauma, zoals bijvoorbeeld pijn. Door het wikkelen breng je de aandacht zachtjes naar dat deel van het lichaam, wat maakt dat men zich bewust wordt van ook dat deel van het lichaam. Het lichaam ervaart veiligheid en geborgenheid door het wikkelen.

Wat brengt het lichaam uit balans?
In de huidige tijd waarin we leven is het lichaam niet gewend om totaal te ontspannen. Het lichaam is doorgaans gewend aan een staat van paraatheid, welke wordt geactiveerd door het willekeurige (sympatische) zenuwstelsel. Dit willekeurige zenuwstelsel geeft ook de vecht en vlucht reactie. Het lichaam kent ook nog een ander zenuwstelsel, het onwillekeurige (parasympatische), deze zorgt ervoor dat het lichaam in rusttoestand kan komen zodat het mag herstellen.
Zaken als stress, overprikkeling, vermoeidheid en overactiviteit zorgen voor een onbalans tussen beide zenuwstelsels en dus ook in de organen. We vragen en vergen steeds meer van ons lichaam en geest. Het lichaam komt steeds meer in actie (vechten om overeind te blijven) en krijgt steeds minder rust om te herstellen (ontspanning).
Bijkomend probleem is dat we geen invloed hebben op ons onwillekeurig zenuwstelsel, maar wel invloed hebben op ons willekeurige zenuwstelsel (het woord zegt het al): Het willekeurig zenuwstelsel staat onder invloed van onze wil, ons denken en handelen. Als je steeds meer moet doen, het denken omslaat in malen en je alleen nog maar aan het handelen bent en geen tot nauwelijks rust neemt, kan dit een onbalans veroorzaken. Als je dit korte tijd doet en tussendoor voldoende rust pakt, kan het lichaam herstellen. Als dit langere tijd gaat duren creëer je steeds meer onbalans tussen beide zenuwstelsels en wordt herstel op den duur steeds moeilijker en zwaarder totdat het lichaam helemaal niet meer de rust kan vinden om te herstellen met als gevolg dat je lichamelijke klachten krijgt of zelfs een burn out. Rust en herstel wordt op den duur steeds moeilijker en zwaarder: Dit is de diepere laag die op verschillende manieren geheeld moet worden.

Herstellen van de balans van de diepere laag:
Het goede nieuws is dat we die balans mede kunnen herstellen met de wikkelbehandelingen met de borst-buik-rugwikkel van Wikkelcare®  uitgevoerd door opgeleide wikkelspecialisten (vermeld op de site van Wikkelcare®) en door thuis het wikkeladviesschema van de wikkelspecialist te gaan volgen met de thuiswikkel.
Hoe werkt dat precies?
Beide zenuwstelsels van het lichaam lopen door het ruggenmerg welke zich in de wervelkolom bevindt. De wikkel zorgt, door de stevigheid, voor een gelijkmatige druk op de wervelkolom. Hoe steviger je de wikkel aantrekt, hoe hoger de druk, hoe meer ontspanning er op het onwillekeurige zenuwstelsel komt, met als gevolg meer ontspanning in het gehele lichaam komt en zo kunnen beide zenuwstelsels meer in harmonie komen.
Ook de wisselwerking tussen de meridianen kan weer hersteld worden. Door de druk van de wikkel wordt de ene meridiaan geactiveerd terwijl de andere juist tot rust wordt gebracht waardoor ook hier weer balans komt. Zo werkt de wikkel automatisch ook op de drukpunten en reflexzones die zich in dat gebied bevinden, de stevigheid van de wikkel kan spanning van die gebieden halen.
Na ongeveer een half uur komt het lichaam in een rusttoestand zodat het lichaam kan helen. Niet alle klachten zijn dan gelijk verdwenen, maar het begin van het herstel is in gang gezet. Bij de eerste behandeling(en) kan dit gepaard gaan met onaangename gevoelens. Door de veiligheid en geborgenheid van de wikkel (met de wol, de warmtepads, kruiden of olie in combinatie met het inbakeren) kan het zijn dat het lichaam even schrikt en hierop reagereert: Door deze nieuwe ervaring (je ervaart dit eerst in je hoofd) kan het willekeurig zenuwstelsel als eerste een vecht- of een vluchtreactie veroorzaken omdat het zich “gevangen” voelt, denk bijvoorbeeld aan snelle hartslag, snelle ademhaling, licht gevoel van paniek. Dit duurt vaak maar even en gelukkig komt het heel weinig voor. Na deze fase volgt rust en na ongeveer 30 minuten is het lichaam volledig en diep ontspannen en kan het gaan helen.
Nawerking:
Na de wikkelbehandeling kan je een enorme vermoeidheid ervaren. Geef hier aan toe door te gaan rusten en geen activiteiten meer te doen die dag, want je lichaam is hard bezig om de balans te herstellen. Een wikkelbehandeling kan nog dagen doorwerken, de vermoeidheid verdwijnt vanzelf.
Door het regelmatig herhalen van de wikkelbehandeling bij de wikkelspecialist (voor begeleiding en advies) en in het begin ook dagelijks thuiswikkelen, raakt het lichaam steeds meer gewend aan de èchte totale ontspanning, waarbij de balans tussen beide zenuwstelsels steeds verder wordt hersteld. De vermoeidheid zal na vervolgbehandelingen steeds sneller afnemen met als resultaat dat je steeds meer energie krijgt, waarbij ook lichamelijke klachten (veroorzaakt door stress) langzaam zullen aan verdwijnen omdat het lichaam het zelf herstellend vermogen weer terug krijgt.
Let wel: Een wikkelbehandeling vervangt geen bezoek aan een arts!
Wel werkt het ondersteunend aan elke medische behandeling.
Deze tekst heb ik naar alle eer en geweten geschreven. De informatie komt van de wikkelervaringen van de wikkelspecialisten en van mijzelf, kennis die ik heb opgedaan in mijn opleidingen en cursussen die ik heb gedaan, mijn werkervaring in mijn praktijk en mijn medische kennis die ik heb opgedaan tijden mijn werk in het ziekenhuis. 

Scroll to Top